test simpleTest

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
import pytest


# fixtureを定義すると、テストの引数に同じ関数名が指定されていれば
# fixtureのreturnをテストの引数に渡すことができる
@pytest.fixture
def sample():
  return 'a'


def test_Add():
  a = 1
  b = 2
  assert a + b == 3


def test_AddErr():
  a = 1
  b = 2
  assert a + b != 4


# fixtureで指定した値を引数で受け取る
def test_Fixture(sample):
  assert sample == 'a'